استفاده از سخت افزار با کیفیت و استاندارد HP و Supermicro ، میزبانی در بهترین دیتاسنتر های ایران و آمریکا در شبکه اختصاصی پرتو هاست با ظرفیت بیش از ۵۰ گیگابیت بر ثانیه ،  این سرورها را به یک انتخاب مطمئن تبدیل کرده است.

سرور مجازی پایه NVMe

129 هزارتومان (ماهیانه)

 • 1 گیگابایت حافظه
 • 2 هسته پردازنده
 • 20 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی یک NVMe

180 هزارتومان (ماهیانه)

 • 2 گیگابایت حافظه
 • 4 هسته پردازنده
 • 20 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی دو NVMe

210 هزارتومان (ماهیانه)

 • 3 گیگابایت حافظه
 • 4 هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی سه NVMe

240 هزارتومان (ماهیانه)

 • 4 گیگابایت حافظه
 • 4 هسته پردازنده
 • 60 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی چهار NVMe

270 هزارتومان (ماهیانه)

 • 5 گیگابایت حافظه
 • 6 هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی پنج NVMe

300 هزارتومان (ماهیانه)

 • 6 گیگابایت حافظه
 • 6 هسته پردازنده
 • 100 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی شش NVMe

340 هزارتومان (ماهیانه)

 • 7 گیگابایت حافظه
 • 6 هسته پردازنده
 • 120 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی هفت NVMe

380 هزارتومان (ماهیانه)

 • 8 گیگابایت حافظه
 • 8 هسته پردازنده
 • 140 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی هشت NVMe

420 هزارتومان (ماهیانه)

 • 10 گیگابایت حافظه
 • 8 هسته پردازنده
 • 140 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا

سرور مجازی نه NVMe

460 هزارتومان (ماهیانه)

 • 12 گیگابایت حافظه
 • 8 هسته پردازنده
 • 180 گیگابایت فضا (NVME)
 • پهنای باند نامحدود
 • ایران / آمریکا